Jak szukać swoich praradziadków?
Porady

Jak szukać swoich praradziadków?

Genealogia jest źródłem zainteresowania ludzi w każdym wieku. Wiele osób chce poznać losy swoich przodków, dlatego udają się do archiwów państwowych, zakładów pracy, parafii, czy do Urzędów Stanu Cywilnego. Niestety, rzadko wystarcza zebranie informacji od członków rodziny – czasami bowiem pamięć jest ulotna.

Jak szukać swoich praradziadków?

Od czego zacząć poszukiwanie informacji o przodkach?

Pierwszym miejscem, który najszybciej przychodzi do głowy są księgi parafialne. Warto jednak mieć na uwadze, że w dawnych czasach nie każdy proboszcz robił skrupulatne zapisy. Jednak zgodnie z radami naukowców, najlepszym rozwiązaniem jest rozpocząć poszukiwania w urzędowych dokumentach. Niektóre notatki mogły przetrwać nawet ponad 100 lat, w ten sposób można odnaleźć ślady kilku pokoleń wstecz. Księgi, które prowadzono w czasie wojny, a następnie zaborów, najważniejsze informacje zamieszczały w załącznikach. Przybierają one formę aktów urodzenia, wzmianek o ewentualnych problemach z prawem, informacji o miejscu zamieszkania i wiele innych. Ci, którzy zdają się na Internet powinni zdawać sobie sprawę, że dotyczy to przodków żyjących w XX wieku. Wcześniejsze dane z pewnością nie zostały zarchiwizowane w sieci. Dla nieco bardziej dociekliwych warto polecić serwisy, na podstawie których możliwe jest sporządzenie drzewa genealogicznego.

Jak odszukać informacje z wcześniejszego okresu?

Znacznie trudniejszym zadaniem jest odnalezienie informacji o przodkach żyjących przed XIX wiekiem. Nie funkcjonowały wówczas żadne kancelarie, księgi w parafiach zaczęto prowadzić dopiero od 1545 roku. Ponadto wiele informacji zostało zniszczonych podczas wszystkich wojen i bitew, które dotykały nasz kraj. Żeby odszukania jakichkolwiek konkretnych informacji od tego czasu, niezbędna jest znajomość łaciny.

Jak uporządkować wszystkie pozyskane informacje?

Graficzne przedstawianie wydarzeń jest już nieaktualne, wszelkie gromadzone dane wpisuje się w arkusze kalkulacyjne. Osoby, które po raz pierwszy zamierzają stworzyć drzewo genealogiczne, mogą skorzystać z ułatwienia. Polecane, choć płatne, są międzynarodowe serwisy, które skutecznie prowadzą do odnalezienia wielu krewnych rozproszonych po świecie.

Zobacz więcej podobnych postów