Jak uczyć dzieci angielskiego?
Porady

Jak uczyć dzieci angielskiego?

Mimo, iż dawniej znajomość języka obcego przez dzieci uważana była za wymysł wyższej klasy, którą było stać na tego typu aktywności. Obecnie na szczęście to uległo zmianie. Nauczanie języka angielskiego dzieci jest już pewnym standardem. Wynika to głównie z tego, że coraz więcej aspektów życia nakierowanych jest na działania międzynarodowe i zagraniczną współpracę, stąd nauka języka jest już wręcz obowiązkowa. Dzięki jego znajomości już we wczesnych latach można świadomie podróżować do innych krajów, a w przyszłości studiować na zagranicznej uczelni czy pracować w międzynarodowej korporacji czy organizacji. Ponadto dużo prościej jest nawiązać relacje z rówieśnikami z dalekich zakątków świata. Jak widać znajomość języka angielskiego jest doskonałym startem w przyszłość w jaki obdarzyć można własne dziecko, otwierając przed nimi wiele różnych możliwości. Jak zatem powinno się uczyć języka angielskiego?

Nauka języka angielskiego

Występuje wiele różnych metod i technik nauczania języka angielskiego wśród małych dzieci. Głównym zamiarem każdej z nich jest to, by dziecko poznawało język w naturalny sposób, a więc w czasie zabawy. Pozwala to na naturalne nabywanie drugiego języka, na równi ze swym językiem ojczystym, co odbywa się w całkowitym spokoju, bez żadnego napięcia.

Metoda naturalna

To metoda nauczania języka angielskiego wśród najmłodszych, która polega na prowadzeniu zajęć tylko w języku obcym, co pozwala na naukę angielskiego w taki sam sposób jak język ojczysty. Dziecko więc głównie słucha i przygląda się mimice oraz gestom prowadzącego. Kiedy dziecko poczuje się gotowe sam będzie próbować wymówić pierwsze słowa i zasłyszane zdania. Rolą nauczyciela jest nagradzanie za każde próby dziecka podejmowane w języku angielskim.

Jak uczyć dzieci angielskiego?

Total Physical Response

To inna metoda nauczania języka angielskiego, która polega na angażowaniu do nauki całego ciała dziecka. Zajęcia polegają na tym, że nauczyciel wydaje polecenia w języku angielskim i pokazuje je, a dzieci wiążą komentarz z danym ruchem. Metoda łączy dwie półkule mózgu, które odpowiadają za język i mowę oraz ruch fizyczny. To doskonała forma dla dzieci uwielbiających ruch i zabawę, przez co efektywnie będą się uczyć i poznawać otaczający świat.

Metoda komunikacyjna – angielski dla dzieci w krakowie

W tej metodzie główny nacisk kładzie się na opanowanie umiejętności mówienia, czyli prawdziwą komunikację i porozumiewanie się w języku angielskich. Jak można się domyślić jest ona bardziej zasadna dla nieco starszych dzieci. Dziecko może dopuszczać się tutaj błędów. Najważniejsze jest to, by przekazany komunikat został zrozumiany przez inny. Tutaj nacisk kładzie się na odgrywanie ról oraz gry i zabawy prowadzone w parach oraz grupach. Metodę tę stosuje się w szkole Mr Brown, którą można odszukać, wpisując w wyszukiwarkę hasło „angielski dla dzieci w krakowie". Głównym walorem tej metody jest to, że umożliwia błyskawiczne postępy w komunikacji, jednocześnie stwarzając okazję do nauki gramatyki w sposób praktyczny i naturalny.

 

Zobacz więcej podobnych postów